ЕНЕРГООБЕДИНЀНИЕ

ЕНЕРГООБЕДИНЀНИЕ ср. Обединение на различни предприятия за производство, преобразуване и транспортиране на електроенергия, което функционира като единна стопанска единица. Поискано е от енергообединението да постави нов трансформатор на мястото на повредения.

Списък на думите по буква