ЕНЕРГООБМЀН

ЕНЕРГООБМЀН м. Техн. Обмен на енергия (във 2 знач.). Изменението на режима на работа .. се отразява върху вътрешните сили на трансформатора,.. Непосредствена причина за това е изменението на скоростта, дебита и налягането на циркулиращия в работното пространство на трансформатора поток, което изменение се явява при нарушението на баланса на енергообмена на работните колела. Д. Вълков, Х, 278.

Списък на думите по буква