ЕНЕРГОСНАБДЯ̀ВАНЕ

ЕНЕРГОСНАБДЯ̀ВАНЕ ср. Техн. 1. Снабдяване с електроенергия. За промишлените предприятия участъкът се избира с оглед на редица специфични условия на дадено предприятие:.., място на потребление, транспортни условия, условия за енергоснабдяване, водоснабдяване и т. н. М. Мичев и др., З, 35. При изчисляване на строителните разходи се взема предвид стойността на .. станциите на метрополитена и трамвайните пътища, контактната мрежа и енергоснабдяването. Т. Горанов и др., ПА, 319. Особено внимание ще бъде посветено за бързото преодоляване на кризата в енергоснабдяването.

2. Предприятие, клон от енергообединение, което снабдява предприятията и населените места с електроенергия. Софийско градско енергоснабдяване.

Списък на думите по буква