ЕНЕРГОСЪОРЪЖЀНИЕ

ЕНЕРГОСЪОРЪЖЀНИЕ ср. Техн. Машина, съоръжение или агрегат за производство на електроенергия.

Списък на думите по буква