ЕНЕРГОЦЕНТРА̀ЛА

ЕНЕРГОЦЕНТРА̀ЛА ж. Техн. 1. Съвкупност от съоръжениия за производство на някакъв вид енергия (във 2 знач.). — Вие сте прав — каза тя. — Това е термоядрена енергоцентрала... Ние имаме в изобилие енергия — дори повече, отколкото практически ни е нужна. П. Вежинов, СП, 34.

2. Електрическа централа; електроцентрала.

Списък на думите по буква