ЕНО̀

ЕНО̀ съюз. Диал. Защото, понеже, че. Баба ти Минчовица си беше приготвила май сичко, ено и тя е такава като мен, дето гледа сичко изнапред още да си фтаса. Т. Влайков, ПСп, 1890, кн. 34, 17. "— Ранениче да си зела, / да си ни, мале, чувала, / както с Петър и Лазар, / сега да се двама отъвнем / от тия соколи фъркати / .., / ено ми живот отиде." Нар. пес., СбВСтТ, 976. Не щела да го [Лазар] отрови, / отрови, каже, заколи, / ено че чека и Петър, / да дойде Петър, да дойде, / двоица да го заколят. Нар. пес., СбВСтТ, 976.

Списък на думите по буква