ЕНОЛО̀ГИЯ

ЕНОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Книж. Наука за приготвяне и съхранение на вината. Неговото хоби е енологията. КСТ, 1991, бр. 11, 5.

— От гр. пtнпт ’вино’ + ‑логия.

Списък на думите по буква