ЕНОРИА̀Ш

ЕНОРИА̀Ш м. Църк. Християнин, който се числи към дадена енория. Поп Дочо поздрави енориашите си. Й. Йовков, Ж 1945, 151. И двата пъти попът свърза проповедите си с изборите, като съобщи на енориашите си, че господин Велизаров обещал да построи нова камбанария и параклис в чест на св. Трифон. К. Калчев, ЖП, 75. Камбаните от трите други черкви тържествено биеха. Това означаваше, че енориашите, начело с духовенството и с градските първенци, вече потеглят към централния площад. Т. Харманджиев, КЕД, 163-164.

Списък на думите по буква