ЕНО̀Т

ЕНО̀Т м. 1. Хищен бозайник, вид малка мечка с удължено тяло и сравнително къси крака, който се катери по дърветата, храни се с растения и дребни животни и се използва, включително и като се отглежда във ферми, за ценната си пухкава кожа. Procyon lotor; обикновен енот, миеща мечка. Изобщо мъчно може да бъде наблюдаван енот в пълен покой, освен когато спи. Кр. Тулешков, ХЖ II, 28.

2. Само мн. Зоол. Семейство бозайници от разреда хищници, разпространени предимно в Америка. Procyonidae. Енотите са главно растителноядни животни, но ядат и птички, яйцата им, малки гризачи, насекоми, охлюви и пр. Кр. Тулешков, ХЖ II, 28.

Обикновен енот. Зоол. Енот; миеща мечка.

Списък на думите по буква