ЕНО̀ТОВ

ЕНО̀ТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до енот. Винаги официален в черния си балтон с богата енотова яка,.., той дебнеше всяко движение и израз на девойката и за да я развлича, разказваше ѝ весели случки от своя живот в Париж. Ем. Станев, ТЦ, 58-59. Енотова ферма.

Списък на думите по буква