ЕНТА̀ЗИС

ЕНТА̀ЗИС м. Архит. Леко удебеляване към средата на тялото на колоната в архитектурния ред, създаващо впечатление на напрегнатост в нея от натоварването. Последователно са дадени колонади и аркади върху стълбове, пред които стоят полуколони със и без постамент;.. На края са показани два начина за построяване на ентазиса на колоната. М. Вичев, АНВ, 38.

— Гр. Xντασις 'издуване'.

Списък на думите по буква