ЕНТА̀ЛПИЯ

ЕНТА̀ЛПИЯ ж. Спец. Термодинамично състояние на веществата като функция, резултат от топлинното им съдържание, техния обем, вътрешната им енергия и др. Понятието енталпия (или топлосъдържание) се въвежда в термодинамиката за облекчаване на някои пресмятания на процесите с парата или с реалните газове. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 224. // Термодинамична величина за топлинното състояние на веществата, равна на сбора от вътрешната им енергия и произведението от обема и налягането.

— От гр. εν 'в' и τερπος 'топлина'.

Списък на думите по буква