ЕНТЕРО

ЕНТЕРО-. Мед. Първа съставна част на сложни думи, медицински термини, със значение: който е свързан с черва, напр.: ентеробиоза, ентерокиназа, ентероколит, ентеролит, ентеропексия, ентероптоза, ентерорагия и др.

— От гр. Xντερον 'черво'.

Списък на думите по буква