ЕНТЕШЀ

ЕНТЕШЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Кована сребърна или златна гривна. В него [вързопа] биле завързани едни ентешета, от чисто сребро изковани. Т. Влайков, Съч. II, 238.

— Тур. enteşe.

Списък на думите по буква