ЕНТОМОЛО̀Г

ЕНТОМОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Зоол. Учен, специалист по ентомология. Защитата на червените горски мравки е важно и полезно дело, но ентомолозите са се замислили и върху един друг много по-сложени и труден проблем — тяхното изкуствено развъждане и разселване. М. Йосифов, НСН, 54. В канавката остава убит още един от придружителите — царският ентомолог.., притискащ с тялото си картонените кутии с бръмбари и пеперуди. Н. Христозов, ПД, 45. Щом стана дума за комари, ще споменем, че само преди няколко години Бургаски окръг беше обект на особено внимание от страна на наши и чужди ентомолози с голямото си богатство и разнообразие от редки насекоми. А, 1979, бр. 33, 4.

Списък на думите по буква