ЕНТОМОЛОГЍЧЕН

ЕНТОМОЛОГЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. Зоол. Прил. от ентомолог и от ентомология; ентомологически. Набавяхме кепчета за водни организми, ентомологични мрежи, кутии за жив материал, банки, епруветки и хербарни папки. Особено усилено се подготвяше личната екипировка. В. Бешовски и др., ЕП, 4. Покрай ентомологичните проучвания, с които бях натоварен в експедицията ,.. на мен бе възложена и задачата да събера материали и да проуча хидробиологичните условия във връзка с използуване на водите на язовира в рибовъдно отношение. Пр, 1952, кн. 6, 48.

Списък на думите по буква