ЕНТОМОЛО̀ГИЯ

ЕНТОМОЛО̀ГИЯ ж. Зоол. Дял от зоологията, който изучава насекомите. Всички агрономи, които работят в района на София, са запознати с въпросите на фитопатологията и ентомологията и са в състояние да окажат квалифицирана помощ на стопанствата. ВН, 1959, бр. 2456, 2.

— От гр. Vντομα 'насекоми' + ‑логия.

Списък на думите по буква