ЕНТУСИАЗЍРАМ

ЕНТУСИАЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Предизвиквам силна емоционална възбуда у някого, свързана с въодушевление и желание, готовност за незабавно, енергично действие. Прав е бил Густав Криб, знаменитият шведски пътешественик, който след като .. пристига в Петербург. Градът го така ентусиазира, че той го нарича "град — музей" и прибавя, че всичко видено досега бледнее пред хубостите на тоя град. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 24-25. С викове, свирене и невъобразима шумотевица, запалянковиците ентусиазираха своите любимци на терена.Насърчителните оценки на колегите го ентусиазираха и той с още по-голяма жар се отдаде на работата си. ентусиазирам се страд. Природата на детската душа е такава, че тя много лесно се

поддава на емоционални изживявания, много лесно се ентусиазира от прекрасното и възвишеното. НК, 1958, бр. 6, 3.

ЕНТУСИАЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Изпитвам силни чувства на въодушевление, възторг и под., свързани с вяра, оптимизъм и незабавно желание за бързи, ефективни действия. Като поет, и като културен деятел, той [Ив. Ст. Андрейчин] е обхванат от чувство на истинско преклонение пред духовните завоевания на други .. народи .., та често, наред с безспорни ценности, се е ентусиазирал от творби и автори от неголяма величина. Ив. Богданов, СП, 196. След похвалите децата се ентусиазират и стават още по-старателни.

Списък на думите по буква