ЕНТУСИА̀ЗЪМ

ЕНТУСИА̀ЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Силна емоционална възбуда, свързана с въодушевление, желание и готовност за незабавно енергично действие, за да се извърши, осъществи нещо. Тая пролет той се озовал в Стара Загора и с ентусиазъм работил за приготвянето на бунта. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 92. — Да влезеш между самите работници и отблизо да опознаеш живота и нуждите им, да почувствуваш болките им,.., сред тоя кипящ и трескав живот, по-ясни стават задачите, вярата крепне, расте ентусиазмът. Й. Йовков, Ж 1920, 137. // Постоянна готовност за действие, основана на вяра в собствените сили, самочувствие и под. Забележителна черта в характера на този младеж беше неговият ентусиазъм. Сл. Трънски, Н, 17. Той бе прекарал на фронта ония дълги и мъчителни дни, в които войската стоеше на едно място. Дни, в които ентусиазмът гаснеше, а между началниците се изостряха ежби и омраза. В. Геновска, СГ, 426. Синът с ентусиазъм се зае да проучва литературата. Г. Величков, Съвр., кн. 1, 51. Шляпайки в калта, до нас дотича младеж и каза с неприкрит ентусиазъм: — Радвам се, че и ние, младежите, сме призвани да дадем своя принос. Р. Белчев и др., КБС, 31. Изяснило се, че наистина дядо ми нямал повиквателна и тръгвал на война ей тъй на, от ентусиазъм и доброволно. М. Иванов, ТЛР, 40. Те [Гешовците] имаха на разположението си два хубаво списвани вестника:..; Народен глас, горещ по вдъхновение и пропит с поетически ентусиазъм. С. Радев, ССБ I, 476. Трудов ентусиазъм. Творчески ентусиазъм.

— От гр. Tν2ουσιασμός. — Д. Попов, Сборник на разни съчинеия (превод), 1860.

Списък на думите по буква