ЕНЦЕФАЛОГРА̀Ф

ЕНЦЕФАЛОГРА̀Ф м. Мед. Специален рентгенов апарат за изследване на главния мозък. Цял сноп проводници отвеждат потенциалите до многобройните усилватели или "канали" на енцефалографа, който пише на хартия съответния брой криви. Г. Дечев, Б, 28.

— От гр. Tγκέ5αλος 'мозък' + γρά5ω 'пиша'.

Списък на думите по буква