ЕНЦЕФАЛОГРА̀ФИЯ

ЕНЦЕФАЛОГРА̀ФИЯ ж. Мед. Метод за изследване на главния мозък чрез рентгенова снимка.

Списък на думите по буква