ЕНЦИКЛОПЕДЍЗЪМ

ЕНЦИКЛОПЕДЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Книж. 1. Голяма осведоменост по много и различни отрасли на знанието. В разговорите ни винаги проличаваше енциклопедизмът му.

2. Истор. Течение във френската философия от ХVIII в., представено от френските учени и мислители, групирани около издаваната от френската академия "Енциклопедия". Енциклопедизмът — това е истинска революция в историята на науката.

— От фр. encyclopedisme.

Списък на думите по буква