ЕНЦИКЛОПЕДЍСТ

ЕНЦИКЛОПЕДЍСТ м. 1. Лице с широки и задълбочени познания в най-различни области на науката и изкуството. В Пиза Галилей вече се оформя като учен от нов тип. Той е енциклопедист — интересува се от различни области на науката, не страни от изкуството. М. Калинков, ГГ, 14. Интересите му [на Конст. Малков] са били всестранни, работата — разнообразна: един енциклопедист в земеделието. Пр, 1952, кн. 5, 97. Учен-енциклопедист.

2. Истор. Лице от кръга на прогресивните френски мислители от ХVIII в., групирани около френската "Енциклопедия", издавана от Дидро, Д’Аламбер и др. Успоредно с тази екскурзия в историята той [Каравелов] правеше една анкета сред политическите

мислители: Платон и Аристотел,.. и енциклопедистите с Дидро начело. С. Радев, ССБ II, 86. А привечер,.., Волтер е идвал да просвещава със своята иронична философия кралската фаворитка, покровителка на енциклопедистите. К. Константинов, ПЗ, 201.

— От фр. encyclopédiste.

Списък на думите по буква