ЕНЦИКЛОПЀДИЯ

ЕНЦИКЛОПЀДИЯ ж. 1. Справочен жанр, осъществяван обикн. в многотомно книжно издание или на електронен носител, което дава познания от най-широк характер под формата на научноиздържани дефиниции, подредени по азбучен ред, по-рядко тематично. Засмях се, дълбоко убеден, че е потърсил в енциклопедията сведения за България след като е научил моята професия от прислугата на хотела. Др. Асенов, СВ, 25. // Конкретно произведение от този жанр във вид на книга или на електронен носител.През ученическите си години той [Хаваджиев] беше се ровил в разни енциклопедии и беше нагълтал оттам най-различни, откъслечни и несистемни познания. Г. Караславов, Т, 9. Аз хвърлих една книга, някаква енциклопедия, и го ударих по главата... К. Калчев, ДНГ, 177. Този диск е детска енциклопедия.

2. Със съгл. или несъгл. опред. Такова издание в рамките на определена научна област, определен географски район, страна и под. Един ще остане с любимия си калвадос,.., а той като най-хитър — с мекици, нали?! .. А току-виж и в литературната енциклопедия влязъл с тях и ако не дай си боже, израстне в службата.. Г. Друмев, УКР, 31. Или пък се настаняваше на едничкото си свободно кресло,.., за да разглежда с непресъхващо любопитство една френска географическа енциклопедия, богато илюстрована със снимки от петте континента. А. Гуляшки, ДМС, 80. Химическа енциклопедия. Енциклопедия на античния свят. Кюстендилска енциклопедия.

3. Разш. Прен. С несъгл. или съгл. опред. Изложение на познания, информация и осведоменост в една или повече области от науката или живота. С една реч, вестникът ще бъде пълна и обширна енциклопедия на обществено-културния и икономически живот у нас и в странство. БД, 1909, бр. 1, 1. Романът "Емелян Пугачов" е енциклопедия на руския живот от средата и края на ХVIII век. Едва ли има класа или съсловие от онова време, които да са останали без свой изтъкнат представител в романа.С, 1952, кн. 9, 190. Краткият курс е класическа енциклопадия за студентите.

4. Прен. Разг. Със съгл. опред. Човек с обширни познания, богата ерудиция и начетеност в една или повече области от науката и живота. Лекторът трябва да бъде истинска енциклопадия, за да задоволи всички тези разнообразни въпроси по всички области на човешкото познание и човешката практика. Г. Караславов, ПМ, 92. Докато

сме с Искандер, не ни трябват никакви пътеводители. За Либия той е жива енциклопедия. Г. Готев, ПШ, 91.

— От гр. Tνκυκλοπαιδεία през фр. encyclopédie.

Списък на думите по буква