ЀНЬОВДЕН

ЀНЬОВДЕН м. Според Българския народен празничен календар, денят 24 юни, т. н. Летен св. Иван, когато според християнския календар е празник на св. Иван Кръстител и се вярва, че набраните в нощта срещу празника треви и билки са особено лековити. Много магически ритуали са свързани с Еньовден и русалската неделя.

Списък на думите по буква