ЀНЬОВДЕНСКИ

ЀНЬОВДЕНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Еньовден. А там [в селото] момите изплели венец, провират се през него, еньовденски песни пеят. Г. Марковски, СК, 143. Еньовденски огньове.

Списък на думите по буква