ЀНЬОВЧЕ

ЀНЬОВЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Полско растение с дребни жълти цветчета, което цъфти в началото на лятото, използвано като билка в народната медицина. Galium verum. — Билките са разни, дъще: .. — Донеси ми, ти казах, от омайните! — тропнала с крак господарската дъщеря. — Тях трябва ти да си ги откъснеш в късна доба срещу Еньовден: омайниче, вратига и дюлюнянка... и жълто еньовче. Н. Каралиева, ЗБ, 24. Мезофилните треви са много по-изобилни.. От тях по-често се срещат.., еньовчето и др. М. Тошков и др., НР II, 181. Слънцето изгря огнено. Първи пристигнаха ранобудните пчели. Те накацаха по жълтите цветове на еньовчето и засмукаха мед. А. Каралийчев, ЛС, 67. Люшкат се сухи над прага ми пак, / кичури еньовче, ружа и мак. А. Разцветников, С, 109. Цветовете ѝ [на детелината] са изсъхнали и придават на непокосените ливади една тъмна, ръждива основа, над която като лека мъгла се жълтей еньовчето. П. Тодоров, И I, 124-125.

2. Название на някои полски растения, треви, цветя и билки, които цъфтят по Еньовден, и които намират широко приложение като лекарствени средства в народната медицина.

Списък на думите по буква