ЀО

ЀО и (удължено) ѐо-о-о, ѐ-е-о̀-о-о междум. 1. Вик, с който туристите изразяват приповдигнато, бодро настроение; ехо. — Ео-о-о! — извикахме ние. Планината подемаше виковете ни.

2. Вик като сигнал, с който туристите установяват връзка помежду си от разстояние; ехо. — Ео-о-о! — чухме го да вика. — Ео-о-о! — отвърнахме ние.

Списък на думите по буква