ЕОЦЀНСКИ

ЕОЦЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Геол. Прил. от еоцен; еоценен. През еоцена във Витоша са се отложили еоценските пясъчници. М. Тошков и др., НР II, 11. В него [морето] реките донесли огромно количество разрушен материал, свлечен от Средногорието, и се отложили дебели еоценски пясъчници и конгломерати. Р. Христов и др., Г, 119. Водите на Янтра, заедно с останалите разрушителни и оголващи земната повърхност процеси, постепеннто са отвличали еоценските пясъци и са прониквали дълбоко в баремските скали. Ст. Михайлов, БС, 85. Еоценски варовик.

Списък на думите по буква