ЕПА̀РХИЕН

ЕПА̀РХИЕН, ‑ийна, ‑ийно, мн. ‑ийни. Църк. Прил. от епарх и от епархия; епархиален, епархийски. Тия кралски сановници и военни — .. — обезпечиха неприкосновеността на чифликчийската собственост,.. и в изблик на странно благодушие зачислиха дори отец Анастаси към влашкия епархиен бюджет. А. Гуляшки, ЗР, 40-41.

Списък на думите по буква