ЕПИГЕНЕТЍЧЕН

ЕПИГЕНЕТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Геол. Който е образуван в резултат на вторични процеси в земните недра. Според своя произход скалообразуващите минерали се разделят на първични,.., и вторични,.. Първичните се наричат още сингенетични, а вторичните епигенетични. Г. Георгиев, П, 12.

◊ Епигенетична долина. Геол. Долина, пролом на река, текла първоначално върху наноси на стар разчленен релеф.

Списък на думите по буква