ЕПИГРА̀МА

ЕПИГРА̀МА ж. Литер. 1. В съвременната литература - малък лирически жанр — кратко хумористично-сатирично стихотворение, насочено срещу лични или обществени недостатъци. В своите епиграми, малки сатирични стихотворения, състоящи се от четири до шест стиха, Ботев осмива язвително българските чорбаджии, забогатели за сметка на народа, отличаващи се с глупост и ограниченост. Лит. Х кл, 175.

2. В древногръцката поезия — сбит пояснителен, предимно стихотворен, надпис в храмове, върху надгробен паметник, статуя и др., който по-късно се превръща в кратко стихотворение за предмет, лице или случка във форма на елегическо двустишие.

— От гр. Tπίγραμμα 'надпис'през рус. эпиграмма или нем. Epigramma. — Н. Бончев, Разбойници (превод), 1870.

Списък на думите по буква