ЕПИГРАМЍСТ

ЕПИГРАМЍСТ м. Литер. Лице, поет, който пише епиграми. Епитафия на епиграмист: От рождение до гроб / писа лоши епиграми / и през цял живот се мами, / че е прероден Езоп. Кр. Вълков, МОО, 142. Радой Ралин е талантлив епиграмист.

Списък на думите по буква