ЕПИГРА̀МКА

ЕПИГРА̀МКА ж. Литер. Умал. от епиграма. За епиграмките наши — двуредки — / не само никой не ще ни похвали, / но и не бихме могли цианкалий / даже да купим по две-три таблетки, / ако ни чергата някой подпали. Кр. Вълков, МОО, 81. Рубрика "Епиграмки в рамки".

Списък на думите по буква