ЕПИГРА̀ФИЯ

ЕПИГРА̀ФИЯ ж. Спец. Епиграфика.

Списък на думите по буква