ЕПИГРА̀ФСКИ

ЕПИГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до епиграфика, разчитането и тълкуването на стари, древни надписи; епиграфичен, епиграфически. Бъдещите разкопки може би ще открият но‑

ви епиграфски паметници, които ще обогатят данните за местоположението на Абритус при Разград. ВН, 1961, бр. 3155, 4. Поради добрата си запазеност,.. тази сцена,.. се нарежда между най-добрите ктиторски портрети у нас. Изключително голямо е и епиграфското ѝ значение. Ст. Михайлов, БС, 198.

Списък на думите по буква