ЕПИДЕМИОЛО̀Г

ЕПИДЕМИОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Мед. Лекар, специалист по епидемиология. Мнозина [учени] давали живота си при изучаването на опасните зарази. Чумата взела живота на големия руски епидемиолог И. Демински (1864-1912). С. Славчев, ЖББ, 30. В симпозиума участвуваха много видни специалисти вирусолози, епидемиолози, невролози и др.

Списък на думите по буква