ЕПИДЕМИОЛО̀ГИЯ

ЕПИДЕМИОЛО̀ГИЯ ж. Мед. Дял от медицината, който изучава закономерностите в появата, разпространението, предотвратяването и ликвидирането на заразните болести. В лабораторията за капкови инфекции,.., се работи главно по микробиологията и епидемиологията на коклюша. НК, 1958, бр. 45, 4. Научноизследователски институт по епидемиология и микробиология.

Списък на думите по буква