ЕПИДЀРМА

ЕПИДЀРМА, мн. няма, ж. Спец. Епидермис. Животинската кожа се състои от три пласта: епидерма, дерма и ендодерма. Ст. Младенов и др., ОТК, 7.

— Начална книга за анатомия и физиология, 1867.

Списък на думите по буква