ЕПИДЀРМЕН

ЕПИДЀРМЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от епидерма; епидермален, епидермисов. От ботаниката е известно, че листата на растенията отгоре са покрити с епидермен слой. В. Врански, МВЛ, 91.

Списък на думите по буква