ЕПИДИАСКО̀П

ЕПИДИАСКО̀П м. Спец. Прожекционен апарат (комбинация на епископ и диаскоп), предназначен или приспособен за прожектиране на непрозрачни обекти (рисунки, чертежи и др.) и на прозрачни (диапозитиви). В практиката намира приложение и комбиниран проекционен апарат — епидиаскоп.. Той може да служи и като епископ, и като диаскоп. Физ. VII кл, 1982, 105.

Списък на думите по буква