ЕПИЗО̀ДЕН

ЕПИЗО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Рядко. Епизодичен. Поетът не би сторил зле, ако я [поемата] напишеше отново / .. / с по-сдържан и прецизен език, и я очистеше от баласта ненужни епизодни отклонения от правилното развитие на предмета. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 52.

Списък на думите по буква