ЕПИЗО̀ДЧЕ

ЕПИЗО̀ДЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от епизод; малък епизод. Докато разчепкваха най-малките случки и епизодчета от антикварната книжарница, телефонът позвъня. П. Вежинов, СО, 161-162.

Списък на думите по буква