ЕПИЗООТОЛО̀Г

ЕПИЗООТОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Ветер. Учен, специалист по епизоотология. Известният бич,.. — чумата,.., бруцелозата и много други болести, вземат колосални жертви,.. Ето една трудна задача, която е могло да бъде разрешена само благодарение на неуморните усилия на зоолози,.., епизоотолози и пр. ВН, 1961, бр. 3066, 4.

Списък на думите по буква