ЕПИЗООТОЛО̀ГИЯ

ЕПИЗООТОЛО̀ГИЯ ж. Ветер. Дял от ветеринарната медицина, който научно изследва масовите епидемии по животинте и мерките за тяхното лечение, ограничаване, преодоляване и профилактика; епизоотия. Основният недостатък в досегашната противоепизоотична борба е подценяването на епизоотологията. РД, 1950, бр. 75, 3. // Тази наука като учебна дисциплина. Факултет по епизоотология. // Учебник по този предмет.

Списък на думите по буква