ЕПИЛА̀ЦИЯ

ЕПИЛА̀ЦИЯ ж. Спец. 1. Премахване на косми от кожата на човек с козметична или лечебна цел; обезкосмяване. Космите растат косо спрямо повърхността на кожата и се разполагат по определени линии. Това трябва да се има предвид, когато се извършва ръчна епилация с пинцета. Ив. Петков и др., КВБ, 17. С практическата дейност в тази област [на козметиката] се занимават козметички, които преминават предварителен курс по козметика и усвояват някои методи за лечение на известни дефекти на кожата (епилация на косми, масажи,.. и др.). Н. Тонкин, НЗЛ, 64.

2. Премахване на косми при обработване на животинските кожи; щавене, обезкосмяване.

— От лат. e 'без' + pilus 'косъм'.

Списък на думите по буква