ЕПЍСКОПСТВАМ

ЕПЍСКОПСТВАМ и ЕПЍСКО?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Остар. Книж. Управлявам епископия, служа като епископ. Павел обаче не се покори на решението на събора и за да се удържи на мястото си, набра наоколо си свои единомишленици и при тяхното съдействие продължаваше да епископствува. ПСп, 1876, кн. 11-12, 73.

Списък на думите по буква