ЕПЍСКОПСТВУВАНЕ

ЕПЍСКОПСТВУВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от епископствувам; епископстване. И в своето епископствуване св.

Климент пак не престана да е българский списател. Д. Войников, КБИ, 99.

Списък на думите по буква