ЕПИТАЛА̀МИЙ

ЕПИТАЛА̀МИЙ, ‑ият, ‑ия, мн. ‑ии, м. Литер. Специален лиричен жанр — сватбено стихотворение или песен в античната гръцка поезия. Тия песни издаде Книжовното дружество в Артаня, с име "Капките на есенния дъжд", една книжка от 145 песни и след тях кантата Епиталамии (сватбени песни). П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 81.

— От гр. Tπι2αλάμιον.

Списък на думите по буква