ЕПИТА̀Ф

ЕПИТА̀Ф м. Литер. Епитафия.

— От гр. Tπιτάφον през фр. йpithaphe.

Списък на думите по буква